Учебные материалы


Аналіз ринкуКарта сайта balookino.ru

Для визначення можливостей збуту продукції проведемо дослідження ринку. Аналіз попиту за попередні 3 роки представлена в таблиці 5.1.

Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що на ринку кожен рік існує потреба у додатковому обсягу продажів. Отримані дані дають можливість скласти прогноз виробництва продукції на наступні 5 років. Даний прогноз представлений у таблиці 5.

Виробнича потужність розраховується на основі кількості посадочних місць (30) і кількості основних блюд, які виробляються за день двома поварами (91).

Розрахунок показує, що протягом всього робочого дня, який складає 14 годин, на одне посадочне місце приходить 2,7 основних блюда, що дає можливість за рахунок збільшення кількості поварів збільшити у середньому виробничу потужність у 2 рази. Кількість безалкогольних і алкогольних напоїв, які замовляються у день 2шт. на 1 столик і має тенденцію до збільшення.

Запропонована продукція умовно поділена на два види: це основні блюда (як національної кухні, так и комплексні обіди) і салати і напої (безалкогольні і алкогольні).

Таблиця 5.1. – Прогноз можливого обсягу продажу, шт.

Виробнича потужність Кількість поданих основних блюд за рік роботи Безалкогольні і алкогольні напої Всього

Для визначення можливого рівня цін на продукцію, що випускається визначимо середній рівень цін на ринку України (таблиця 5.3).

Таблиця 5.2. – Характеристика сучасного і прогнозного рівня цін на продукцію, що реалізується на внутрішньому ринку.

ВИД РИНКУ Сучасний рівень цін Прогнозний рівень цін в доларах США в грн. в дол США 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Внутрішній (середній рівень цін на ринку України) 6,93 7,05 7,15 7,23 7,5 7,9

Плановий обсяг і структура виробництва продукції

Можлива кількість продукції, що реалізується в таблиці 5.2. Розподіл продукції, що виробляється за асортиментними групами розглянемо в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Плановий обсяг і структура виробництва

Продажі Блюда національної кухні і комплексні обіди, грн 2 606 561,5 2 707 720,3 2 751 508 2 824 368 2 997 014 Безалкогольні і алкогольні напої, грн 219 050 222 741,2 230 100 235 276,8 242 653,4 Всього 1 3430434.5 3559644,8 3739667,4

Можлива ціна на кожну в розрізі кожної асортиментної групи представлена в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Прогнозний рівень цін (середній), виходячи із усіх блюд меню у розрізі асортиментних груп

Асортиментні групи продукції Одиниці виміру Прогнозний рівень цін Блюда національної кухні і комплексні обіди грн. 34,5 35,1 36,4 Безалкогольні і алкогольні напої грн. 25,3 26,4 27,1edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная