Учебные материалы


Конкретні цілі: уміти - Методичні вказівки до проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентівКарта сайта icelandicheliskiing.com

Конкретні цілі: уміти

 • Трактувати властивості санітарно-показових мікроорганізмів.
 • Пояснювати роль води, грунту, повітря в розповсюдженні інфекційних захворювань.
 • Знаходити мікробне число і бактерії групи кишкових паличок (БГКП) в пробі питної води методом фільтрів мембран і бродильним методом.
 • Визначати мікробне число і кількість санітарно-показових мікроорганізмів повітря седіментацією і аспіраційним методами.
 • Використовувати бактеріофаги для індикації патогенних бактерій в об'єктах навколишнього середовища. Початковий рівень знань – умінь:
 • Пояснювати межі стійкості вірусів і бактерій до дії різних чинників навко-лишнього середовища.
 • Пояснювати хімічний склад води (кафедра хімії).
 • Пояснювати будову апарату Кротова, принцип роботи приладу (кафедра медбіофізики).
 • Вміти приготувати кратні розведення води, уміти провести розрахунки в отриманих результатах. (кафедра біохімії). Для того, щоб ви могли зрозуміти, чи відповідає початковий рівень ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань: Завдання 1. Скільки відсотків в організмі людини складає вода і які функції вона виконує? Завдання 2. Яким чином розрахувати вміст бактерій в 1 кубометрі повітря у апараті Кротова? Завдання 3. Поясніть термін «седіментація». Перерахуйте недоліки методу седіментації. Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних підручниках:
 • «Медічна і біологічна фізика” за редакцією проф. О.В. Чалого. Київ, 2005.
 • А.С. Мороз, Д.Д. Луцевіч, Л.П. Яворська “Медічна хіімія”. Вінниця: Нова книга, 2006.
 • Е.Г. Гончарук “Комунальна гігієна”. Київ: “Здоров”я”, 2003. Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:
 • Санітарна мікробіологія, предмет, завдання. Значення санітарної мікробіоло-гії в діяльності лікаря.
 • Санітарно показові мікроорганізми, вимоги до них, їх значення для характе-ристики об'єктів навколишнього середовища.
 • Санітарно бактеріологічний контроль за якістю питної води. Вимоги Держав-ного стандарту до питної води. Санітарно показові мікроорганізми, які використовують при оцінці якості води.
 • Мікрофлора води. Чинники самоочищення води. Виживання патогенних мікроорганізмів у воді. Роль води в передачі інфекційних захворювань.
 • Методи санітарно бактеріологічного дослідження води і їх оцінка.
 • Мікрофлора грунту. Роль грунту в передачі інфекційних захворювань. Чинники, які впливають на той, що виживає патогенних мікроорганізмів в грунті. Санітарно-показові мікроорганізми, які використовують при оцінці забруднення грунту. Методи санітарно-мікробіологічного дослідження грун-ту.
 • Мікрофлора повітря, її характеристика. Роль повітря в передачі інфекційних захворювань.
 • Мікробне число і санітарно показові мікроорганізми повітря закритих приміщень, методи визначення, їх оцінка.
 • Санітарна вірусологія, предмет, завдання, значення санітарної вірусології в діяльності лікаря. 10.Роль води, грунту, повітря в передачі збудників вірусних інфекцій. Віруси, які частіше за все знаходять в об'єктах навколишнього середовища. 11.Санітарно-вірусологічне дослідження води. Відбір проб, методи концен- трації. Віруси, бактеріофаги в питних і стічних водах. Методи виявлення. 12.Роль повітряного середовища в розповсюдженні збудників респіраторних вірусних інфекцій. Методи відбору проб повітря і індикації респіраторних вірусів. Література для засвоєння знань- умінь по даній темі:
 • О.К.Познеев Медична мікробіологія. М. ГЭОТАР-МЕД, 2002.
 • Л.Б.Борисов. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія М., МНА, 2005.-С. 131-136.
 • Букринская А.Г. Вирусология.- М.: Медицина,1986.
 • Воробьев А.А. и др. Микробиология. М.: Медицина, 1998. С.63-66.
 • Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии /Под ред. Л.Б.Бо-рисова. – М .: Медицина, 1984.-С.81-95.
 • Кочемасова Н., Ефремова С.А., Рыбакова А.М. Санитарная микробиология и вирусология.- М.: Медицина, 1987.
 • Справочник по санитарной микробиологии / Под ред. проф. М.З.Григорьевой – Кишинев: Картя Молдовенясько, 1981.
 • Санітарно-бактеріологичне і вірусологічне дослідження води (Під ред. Канд. Мед.наук В.Н. Гиріна, проф. М.З.Грігорьевой - Київ: Здоров'я, 1984.
 • Методи санітарно-мікробіологічного дослідження об'єктів навколишнього середовища (Під рук. акад. АМН СРСР проф.Г.І.Сидоренко – Москва: Медицина, 1978. 10.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 – С.83-84, 87-88, 93-95,100-102. 11. Практикум по микробиологии /Под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Издатель- ский центр "Академия", 2005 – С. 481-495. Таблиця 1 Патогенні для людини віруси, що знаходяться у воді Сімейства Роди Представники Захворювання, що викликають Пікорнавіруси Рєовіруси Аденовіруси Ентеровіруси Ротавіруси Рєовіруси Аденовіруси ссавців Поліовіруси ЕСНО Коксаки А, В Вірус гепатиту А Аденовіруси людини Лихоманка, паралічі респіраторні захворювання, діарея, менінгіт респіраторні захворювання, менінгіт, Інфекційний гепатит, Гострий гастроентеріт, Респіраторні захворювання, кон'юнктивіт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12


 • edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная