Учебные материалы


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПМР ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИКарта сайта dipot.ru Вид завдання Оцінка Вимоги до знань та умінь студентів Тестове 5 балів Правильна відповідь на тестове завдання. О балів Неправильна відповідь на тестове завдання. Максимальна кількість балів 20 балів Теоретичне 0-9 балів Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними помилками та прогалинами; судження необґрунтовані; недостатньо проявляється самостійність мислення. Відповідь містить стилістичні та граматичні помилки. 10-16 балів Свідоме відтворення матеріалу з незначними помилками; дещо порушено логічність та послідовність викладу; недостатньо проявляється самостійність мислення. Відповідь стилістично правильна, містить незначні граматичні помилки. 17-23 бали Свідоме і повне відтворення матеріалу з деякими неточностями у другорядному матеріалі; виклад матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено послідовність викладу. Відповідь стилістично та граматично правильна. 24-30 балів Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний, переконливий. Відповідь містить власні приклади, що свідчить про творче застосування матеріалу. Відповідь стилістично та граматично правильна. Максимальна кількість балів 30 балів Професійно-орієнтоване 50-46 балів · Аналіз ситуації базується на отриманих теоретичних знаннях · Проблему сформульовано у наукових термінах · Правильно визначено основні поняття та категорії, що описують ситуацію · Відповідь містить детальне наукове пояснення описаних фактів. Інтерпретація містить узагальнену характеристику досліджуваного явища, описуються можливі причини такого результату 45-38 бали · Аналіз ситуації базується на отриманих теоретичних знаннях. · Проблему сформульовано у наукових термінах. · Правильно визначено основні поняття та категорії, що описують ситуацію. · Відповідь містить детальне наукове пояснення описаних фактів. Інтерпретація містить узагальнену характеристику досліджуваного явища. · Відповідь ілюструється відповідними прикладами з підручників та посібників. · Відповідь містить власні висновки автора. · Робота написана стилістично та граматично правильно з використанням професійних термінів. 30-37 балів · Аналіз ситуації базується на отриманих теоретичних знаннях · Проблему сформульовано у наукових термінах · Частково визначено основні поняття та категорії, що описують ситуацію · Відповідь містить спробу наукового пояснення описаних фактів. Інтерпретація містить часткову характеристику досліджуваного явища. · Для ілюстрації підібрано приклад, описаний в підручнику або на лекції · Відповідь містить власні висновки автора. · У роботі є незначні стилістичні та граматичні помилки. 0-29 балів Є помилки у визначенні основних понять та наукового змісту ситуації. Пояснення базується на побутових уявленнях та не завершується власним висновком. Максимальна кількість балів 50 балів Всього 100 балівedu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная