Принципи Кримінального права України
Учебные материалы


Принципи Кримінального права УкраїниКарта сайтаretailunits.ru

Поняття та загальна характеристика Кримінального права України як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни:

1. КПУ як галузь права:поняття, предмет, метод, функції

2. Механізм кримінально-правового регулювання(МКПР): поняття структура, типи

3. Система КПУ

4. Поняття КПУ як юридичної науки та навчальної дисципліни

Література:

· Шапченко: Механізм кримінально-правового регулювання, поняття та структура(Вісник київського університету)

· Шапченко: МКПР, основні режими функціонування,№ 47

Кримінальне право

- це галузь права, яка складається із сукупності норм, що встановлюють які суспільно-небезпечні діяння є злочином і які покарання передбачене за їх вчинення.

Кримінальне право

– це галузь права охоронного типу, що являє собою сукупність норм, які встановлюють завдання та загальні засади чинності кримінального закону, підстави та межі кримінальної відповідальності, вичерпно визначають види злочинів та покарання,які можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили.

Предмет КПУ- відносини, які виникають у зв’язку з настанням певних юр фактів або внаслідок порушення кримінально-правової заборони та офіційного встановлення вини особи у вчиненні злочину.

Метод кримінально-правового регулювання

– застосування з боку держави до особи, що вчинила злочин та визнана винною у його вчиненні, примусових заходів кримінально-правового впливу, метод заохочення(визнається не всіма науковцями, ст. 261)

Функції КПУ:

· Регулятивна

· Охоронна

· Превентивна(запобіжна):

1. Загальна

2. Спеціальна

Механізм кримінально-правового регулювання

– нормативно закріплена взаємодія окремих елементів правової системи, яка забезпечує виконання функцій кримінального права і регулює кримінально-правові відносини.

Структура: Норма КП- Юридичні факти - Кримінально правові відносини(кримінально-регулятивні та охоронні) - Акти реалізації права

Основні характеристики системи КПУ:

1. Серед системоутворюючих чинників системи КПУ можна виділити загальні принципи кодифікації, характерні для континентальної системи права та конкретні правила законодавчої техніки, характерні для системи КПУ

2. Структурний аспект КПУ повністю залежить від джерела КПУ, система:

· Загальна частина включає норми, що закріплюють загальні принципи та категорії КПУ

- Вчення про злочин(1-8 розділ)

- Вчення про покарання(9-15 розділ)

· Особлива частина містить норми, що формулюють ознаки певних злочинів, розміщених за родом та видом, а також міри покарання за кожний вид злочину.

3. Загальна та особлива частина поділяються на розділи, які в ідеалі повинні представляти окремий правовий інститут, кожна із частин складається із норм, які формулюють конкретні правила поведінки

4. Істотної характеристикою системи КПУ є зв’язки між її елементамиПринципи Кримінального права України

1. Поняття принципу права як особливого елементу його змісту

2. Система принципів КПУ:

· Загальноправові принципи

· Міжгалузеві принципи

· Галузеві принципи

Постанова Пленуму ВСУ 1996р «Про застосування КУ у здійсненні правосуддя»

Принцип

– керівне положення, що випливає зі змісту правових норм певної галузі, впливає на більшість норм цієї галузі та правової системи в цілому, є визначальним елементом правового регулювання.

Загальноправові принципи:

· Принцип законності - криміналізація конкретного виду суспільного діяння як злочину, тільки в Кримінальному законі (КУ ст8, 58; ч2 ст1, ч1 ст2,ч1,3 ст3 ККУ)

· Принцип рівності громадян перед законом (ст. 24 КУ, ч2 ст6, ч2 ст 7, ст. 8 ККУ)

· Принцип гуманізму – реалізується в ст. 50, 69 Розділ 9, 16 ККУ

· Принцип справедливості – розділ 12, 11

Міжгалузеві принципи(стосуються кількох галузей, як правило кримінального процесу, адміністративного права):

· Принцип винної відповідальності (ч 1 ст2, ч1 ст 11 ККУ)

· Принцип презумпції невинуватості (ст. 62 КУ, ч2 ст 2ККУ)

· Принцип неможливості подвійного покарання за один злочин (ст. 61 КУ ч3 ст2 ККУ)

· Принцип особистої відповідальності (ст. 61 КУ, ст. 18, ст. 22 ККУ)

Галузеві принципи:

· Принцип невідворотності кримінальної відповідальності (ст. 68 КУ, ч1 ст 2 ККУ)

· Принцип індивідуалізації та диференціації кримінальної відповідальності

· Принцип економії кримінальної репресіїedu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная