Теоретичні відомості Правила проведення зма-гань зі стрибків, бігу та метання
Учебные материалы


Теоретичні відомості Правила проведення зма-гань зі стрибків, бігу та метанняКарта сайтаyulin678.com

3 рік вивчення^ Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівТеоретичні відомостіПравила проведення зма-гань зі стрибків, бігу та метання.
Правила техніки безпеки на біговій доріжці, в сек-торі для метання та стриб-ковій ямі.

^ Учень, учениця:


х а р а к т е р и з у є

особливості правил змагань з бігових видів, стрибків та метання;

н а з и в а є

правила техніки безпеки;

д о т р и м у є т ь с я

правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

Спеціальна фізична підготовкаСпеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багато-скоки, спеціальні вправи для метань, вправи з набив-ними м’ячами.

в и к о н у є

спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спе-ціальні вправи для метань, впра-ви з набивними м’ячами;

БігБіг 30 м, біг 60 м. Рівномірний біг 1000 м, повільний біг до 1500 м.

в и к о н у є

біг 30 м, 60 м, рів-номірний біг 1000 м, повільний біг до 1500 м;

СтрибкиСтрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, «потрійний стри-бок» з місця, стрибки в дов-жину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу спосо-бом «переступання».

в и к о н у є

стрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, «потрійний стрибок» з місця, стрибки в довжину з роз-бігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу спо-собом «переступання»;

МетанняМетання малого м’яча на дальність з розбігу.

в и к о н у є

метання малого м’яча на дальність з розбігу.

^ 4 рік вивченняЗміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівТеоретичні відомостіОсобливості дихання та питний режим при занят-тях легкою атлетикою. Зовнішні ознаки, стадії та біологічне значення втоми. Особливості бігу на корот-кі, середні та довгі дистан-ції.

^ Учень, учениця:


х а р а к т е р и з у є

особливості дихання та тактику бігу на корот-кі, середні та довгі дистанції;

н а з и в а є

зовнішні ознаки, ста-дії та біологічне значення втоми;

о б ґ р у н т о в у є

особливості питного режиму;

д о т р и м у є т ь с я

правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

Спеціальна фізична підготовкаСпеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багато-скоки, спеціальні вправи для метань.

в и к о н у є

спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань;

БігБіг 30 м, біг 60 м, біг 100–300 м.
Повторний біг 2200 м. Рівномірний біг 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці).

в и к о н у є

біг 30 м, 60 м,
100–300 м, повторний біг
2200 м, рівномірний біг до 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці);

СтрибкиСтрибки в довжину з міс-ця, стрибки в довжину
з розбігу способом «зіг-нувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

в и к о н у є

стрибки в довжину та висоту;

МетанняМетання малого м’яча на дальність з розбігу, метан-ня м’ячів різного діаметра на дальність.

в и к о н у є

метання малого м’яча на дальність з розбігу та м’ячів різного діаметра.

^ 5 рік вивченняЗміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівТеоретичні відомостіЗначення оздоровчого бігу для здоров’я людини: вплив занять фізичними вправами на основні сис-теми та функції організму.

^ Учень, учениця:


х а р а к т е р и з у є

вплив оздо-ровчого бігу на стан здоров’я людини: вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму;

д о т р и м у є т ь с я

правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

Спеціальна фізична підготовкаСпеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеці-альні вправи для метань.

в и к о н у є

спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань;

БігБіг 30 м, біг 60 м, 200–
600 м.
Рівномірний біг 1000 м (дівчата), 1500 м (юнаки).

в и к о н у є

біг 30 м, 60 м, 200–600 м, рівномірний біг до 1000 м (дівчата), 1500 м (юнаки);

СтрибкиСтрибки в довжину з міс-ця, стрибки в довжину з розбігу способом «проги-наючись», стрибки у висо-ту з розбігу способом «пе-реступання».

в и к о н у є

стрибки в довжину та висоту;

МетанняМетання малого м’яча на дальність з розбігу, кидан-ня набивних м’ячів з різ-них вихідних положень (стоячи, сидячи і т.д.).

в и к о н у є

метання малого м’яча на дальність з розбігу та кидання набивних м’ячів з різних вихідних положень.

^ Орієнтовні навчальні нормативиРік вивчення

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низь-кий

серед-ній

достат-ній

висо-кий

1 рік вивчення

Біг 30 м (с)

хл.

біль-ше 7,0

7,0

6,5

5,8

дівч.

біль-ше 7,4

7,4

6,9

6,2

Біг 60 м (с)

хл.

біль-ше 11,8

11,8

10,8

10,0

дівч.

біль-ше 12

12

11,2

10,5

Рівномірний біг (без ураху-вання часу) (м)

хл.

до 600

600

800

1000

дівч.

до 500

500

800

1000

Стрибок у довжину з місця (см)

хл.

до 120

120

140

160

дівч.

до 110

110

120

140

Стрибок у дов-жину з розбі-гу способом «зігнувши но-ги» (см)

хл.

до 240

240

260

280

дівч.

до 200

200

220

240

Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см)

хл.

до 70

70

80

90

дівч.

до 60

60

70

80

Метання ма-лого м’яча на дальність (м)

хл.

до 15

15

22

28

дівч.

до 10

10

13

16

2 рік вивчення

Біг 30 м (с)

хл.

біль-ше 6,7

6,7

6,2

5,6

дівч.

біль-ше 7,1

7,1

6,6

6,0

Біг 60 м (с)

хл.

біль-ше 11,5

11,5

10,6

9,8

дівч.

біль-ше 11,8

11,8

11

10,4

Рівномірний біг (без ураху-вання часу) (м)

хл.

до 700

700

1000

1200

дівч.

до 600

600

800

1000

Стрибок у дов-жину з місця (см)

хл.

до 130

130

150

170

дівч.

до 120

120

130

150


Стрибок у дов-жину з розбігу способом «зіг-нувши ноги» (см)

хл.

до 260

260

280

300

дівч.

до 220

220

240

260

Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см)

хл.

до 75

75

85

95

дівч.

до 65

65

75

85

Метання мало-го м’яча на дальність (м)

хл.

до 17

17

24

30

дівч.

до 12

12

15

18

3 рік вивчення

Біг 30 м (с)

хл.

біль-ше 6,4

6,4

6,0

5,4

дівч.

біль-ше 6,8

6,8

6,4

5,8

Біг 60 м (с)

хл.

біль-ше 11,2

11,2

10,4

9,6

дівч.

біль-ше 11,6

11,6

10,8

10,3

Рівномірний біг 1000 м
(хв, с)

хл.

біль-ше 5,3

5,30

5,00

4,40

дівч.

біль-ше 6,0

6,00

5,30

5,10

Стрибок у дов-жину з місця (см)

хл.

до 140

140

160

180

дівч.

до 130

130

140

160

Стрибок у дов-жину з розбігу способом «зіг-нувши ноги» (см)

хл.

до 280

280

300

330

дівч.

до 240

240

260

280

Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см)

хл.

до 80

80

90

100

дівч.

до 70

70

80

90

Метання мало-го м’яча на дальність (м)

хл.

до 20

20

26

34

дівч.

до 14

14

16

20

4 рік вивчення

Біг 30 м (с)

хл.

біль-ше 6,2

6,2

5,8

5,2дівч.

біль-ше 6,7

6,7

6,2

5,6

Біг 60 м (с)

хл.

біль-ше 10,8

10,8

10,0

9,0

дівч.

біль-ше 11,4

11,4

10,8

10,3

Рівномірний біг (хв, с)

хл.
1500 м

біль-ше 8,0

8,00

7,20

6,50

дівч.
1000 м

біль-ше 6,1

6,10

5,40

5,20

Стрибок у дов-жину з місця (см)

хл.

до 150

150

170

185

дівч.

до 130

130

145

165

Стрибок у дов-жину з розбігу способом «зіг-нувши ноги» (см)

хл.

до 300

300

320

360

дівч.

до 250

250

270

290

Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см)

хл.

до 85

85

95

105

дівч.

до 75

75

85

95

Метання мало-го м’яча на дальність

хл.

до 23

23

30

36

дівч.

до 15

15

18

22

5 рік вивчення

Біг 30 м (с)

хл.

біль-ше 6,0

6,0

5,6

5,0

дівч.

біль-ше 6,7

6,7

6,0

5,5

Біг 60 м (с)

хл.

біль-ше 10,4

10,4

9,8

8,8

дівч.

біль-ше 11,4

11,4

10,6

10,2

Рівномірний біг (хв, с)

хл.
1500 м

біль-ше 7,3

7,30

7,00

6,30

дівч.
1000 м

біль-ше 6,2

6,20

5,40

5,20

Стрибок у дов-жину з місця (см)

хл.

до 160

160

180

200

дівч.

до 135

135

150

170


Стрибок у дов-жину з розбі-гу способом «прогинаю-чись» (см)

хл.

до 320

320

340

390

дівч.

до 250

250

270

300

Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см)

хл.

до 90

90

100

115

дівч.

до 75

75

85

100

Метання мало-го м’яча на дальність (м)

хл.

до 26

26

32

40

дівч.

до 16

16

19

24edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная